ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Konstantinos Gerasimidis, PhD

gerasimidiskostas@gmail.com
Glasgow, UK

Κonstantinos Gerasimidis, PhD

Professor, Human Nutrition, School of Medicine, College of Medicine, Veterinary, and Life Sciences University of Glasgow, UK

Dietitian-Nutritionist

Μαθήματα:

  • Aρχές Διατροφής και Μεταβολισμού 
  • Διατροφική Αξιολόγηση