ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Χρήστος Zηλίδης, ΜD, PhD

zilidis@gmail.com
2410684337
Larisa, Greece

Χρήστος Ζηλίδης, MD, PhD

Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας, Γενικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιατρός

Μαθήματα:

  • Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας