ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032
papadvas@auth.gr
2310994924
Thessaloniki, Greece

Βασίλειος Παπαδόπουλος, MD, PhD

Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Διευθυντής A’ Xειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Γενικός Χειρουργός