ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Ανατολή Πετρίδου, PhD

apet@phed.auth.gr
Thessaloniki, Greece

Ανατολή Πετρίδου, PhD

Eργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό, ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος  Τ.Ε.Φ.Α.Α, Α.Π.Θ

Απόφοιτος Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθήματα:

  • Αρχές Διατροφής και Μεταβολισμού