ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Ανακοινώσεις

Aποτελέσματα εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Δείτε εδώ τα προκαταρκτικά αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες δεν αποδεχθεί τη θέση ή δεν προσκομίσει εγκαίρως το σύνολο των δικαιολογητικών θα ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες/επιλαχούσες στις 2 κατευθύνσεις
Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» 01/07/2021 – 03/09/2021

Προκήρυξη 2021-22 Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ 4355/Β΄/5-10-2020).
Read More