ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Παρακολούθηση Μεμονωμένων Μαθημάτων

Δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων

  • Το ΠΜΣ δέχεται και άτομα με ενδιαφέρον για την Εφαρμοσμένη Διατροφή και την Προαγωγή Υγείας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως τρία (3) επιμέρους μαθήματα (courses) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ (Αίτηση παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων).
  • Τα άτομα που θα γίνουν δεκτά για παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων, δεν θα λαμβάνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.
  • Για την παρακολούθηση  μεμονωμένων μαθημάτων, καταβάλλονται δίδακτρα ύψους εξακοσίων ευρώ (600€) ανά μάθημα. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιλέξει την παρακολούθηση τριών μαθημάτων τότε καταβάλλονται δίδακτρα ύψους  χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) συνολικά.