ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Γιατί να επιλέξω αυτό το ΠΜΣ;

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας παρέχει:

  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σε δύο ειδικεύσεις αιχμής διεθνώς στο χώρο της διατροφής και της υγείας: «Κλινική-Ιατρική Διατροφή» ή «Διατροφή και Δημόσια Υγεία».
  • Διδασκαλία από καθηγητές με διεθνή ερευνητική δραστηριότητα και διδακτική εμπειρία σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων) και ένα εξάμηνο εκπόνησης και συγγραφής διπλωματικής εργασίας
  • Διδασκαλία με σύγχρονους τρόπους εκμάθησης και διαδραστικές συναντήσεις.
  • Ωράριο φιλικό για εργαζόμενους, με δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα (κάθε 3-4 εβδομάδες κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα).
  • Δυνατότητα για παρακολούθηση και εξ αποστάσεως για μέχρι το 50% των μαθημάτων κάθε εξαμήνου