ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032
18/07/2022 έως και 02/09/2022

Υποβολή Αιτήσεων

Υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 18/07/2022 έως και 02/09/2022 την αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση e-mail: msc-nutrition@auth.gr (με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ-Ονοματεπώνυμο»).

Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους και δήλωση ενδιαφέροντος για ένα (1) από τα πεδία του ΠΜΣ που έχουν προκηρυχθεί. Η αίτηση υποβάλλεται υπογεγραμμένη (ως pdf, υπογεγραμμένο έγγραφο που έχει σαρωθεί ή pdf με ηλεκτρονική υπογραφή)

Υποβολή αίτησης για παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν την υπογεγραμμένη αίτηση για παρακολούθηση έως τριών (3) μεμονωμένων μαθημάτων, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση e-mail: msc-nutrition@auth.gr (με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων- Ονοματεπώνυμο»). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων μπορεί να υποβληθεί έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος.

Αίτηση παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων

Εργαστήριο Υγιεινής,
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
και Ιατρικής Στατιστικής

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Κτίριο Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής, 4ος όροφος
Τ.Κ.: 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 999032

Διεύθυνση e-mail
msc-nutrition@auth.gr