ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Aποτελέσματα εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Δείτε εδώ τα προκαταρκτικά αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες δεν αποδεχθεί τη θέση ή δεν προσκομίσει εγκαίρως το σύνολο των δικαιολογητικών θα ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες/επιλαχούσες στις 2 κατευθύνσεις

Related Posts