ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ - ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας
  msc-nutrition@auth.gr       +30 2310 999032

Πώς γίνονται τα μαθήματα

Τα μαθήματα του 1ου  εξαμήνου θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2021 και θα διαρκέσουν 5 ή 6 πλήρη Σαββατοκύριακα ανάλογα με τις απαιτήσεις κάλυψης και εξέτασης της διδακτικής ύλης, σύμφωνα με την κρίση των Διδασκόντων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα (δηλαδή ποια Σαββατοκύριακα θα γίνουν τα μαθήματα) θα ανακοινωθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, και συνήθως περιλαμβάνει το διάστημα από Σάββατο 08:30 ως 19:00 και Κυριακή 09:00 ως 18:00, ενώ και κάποιες Παρασκευές ενδέχεται να προστεθούν μαθήματα τις ώρες 16:00-20:30.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, για μέχρι το 50% των μαθημάτων κάθε εξαμήνου (δηλαδή ως 2 μαθήματα ανά εξάμηνο), εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση θεμάτων υγείας κάποιας/ου φοιτήτριας/φοιτητή του ΠΜΣ, το ανωτέρω ποσοστό δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση απουσίας ως 20% επί των ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο, δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσής τους το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή άλλες διοικητικές διαδικασίες.