Στο 1ο εξάμηνο διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

 1. Βασικές Αρχές Διατροφής & Μεταβολισμού

 2. Διατροφική Αξιολόγηση

 3. Μεθοδολογία Έρευνας

 4. Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική

 

Στο 2ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν 3 μαθήματα ανάλογα με την κατεύθυνσή τους και 1 κοινό μάθημα.

Για την κατεύθυνση της Κλινικής-Ιατρικής Διατροφής:

 1. Προηγμένες Στατιστικές Αναλύσεις*

 2. Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε παιδιατρικούς ασθενείς

 3. Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε νοσηλευόμενους

 4. Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

 

Για την κατεύθυνση της Διατροφής και Δημόσιας Υγείας:

 1. Προηγμένες Στατιστικές Αναλύσεις*

 2. Επιδημιολογία της Διατροφής

 3. Διατροφική Αγωγή – Αγωγή Υγείας

 4. Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας

* κοινό μάθημα για τις δύο κατευθύνσεις

 

Το 3ο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και συγγραφή διπλωματικής εργασίας.