Διεύθυνση

Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής (4ος όροφος)

Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τ.Κ.: 54124

Τ.Θ.: 290

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση

msc-nutrition@auth.gr

 

Τηλέφωνο

2310 999.032

 

Powered by Phoca Maps