Αϊβαλιώτης Μιχάλης

Γιαννακούλας Γιώργος

Γουλής Δημήτρης

Δαρδαβέσσης Θεόδωρος

Ιωσηφίδου Ελένη

Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα

Ξυνιάς Γιάννης

Παπαδάκης Νικόλαος

Συμεωνίδου Ησαΐα

Τραγιαννίδης Αθανάσιος

Χάιδιτς Άννα-Μπεττίνα

Χατζηαγόρου Ελπίδα

Χατζημαρουδής Γρηγόριος

Χουρδάκης Μιχαήλ