Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας"

 

 

Κατευθύνσεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» / «Applied Nutrition and Health Promotion» (90 ECTS) στις εξής κατευθύνσεις:

Κλινικής – Ιατρικής Διατροφής (Clinical – Medical Nutrition)

20 θέσεις

Διατροφής και Δημόσιας Υγείας (Public Health Nutrition)

20 θέσεις

Χρονική διάρκεια

  • Πλήρους φοίτησης: 3 διδακτικά εξάμηνα (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας).

  • Μερικής φοίτησης: Διάρκεια όχι μεγαλύτερη από το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης εργασίας τουλάχιστον 20 ωρών εβδομαδιαίως ή κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος σε σοβαρές περιπτώσεις (όπως ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας).

ΦΕΚ Ίδρυσης

Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ (αρ. 3948/τ.Β'/11.09.18).